Şunun için etiket arşivi: İstanbul İstatistik Ofisi

İstanbul İstatistik Ofisi

İstanbul İstatistik Ofisi İstanbul’da mikro ölçekte birincil ve ikincil kaynaklardan veri derler, analiz eder ve raporlar. Böylece karar alma mekanizmalarına veriye dayalı yönetim imkânı sunar