Şunun için etiket arşivi: Konkur İstanbul

Kamusal Tasarım Ofisi

Kamusal Tasarım Ofisi kamusal alanlarda nitelikli, katılımcı ve çağdaş tasarım uygulamalarının geliştirilmesi sürecini yürütür. Mekânsal proje üretme süreçlerinin sürdürülebilir, paylaşımcı ve şeffaf yürümesini savunur ve gerekli süreçleri tasarlar. Projelerin gerekliliklerine göre farklı aşamalarda farklı katılımcı yöntemlerle kullanıcıyı ve ilgili paydaşları sürece dahil eder