Şunun için etiket arşivi: Sosyal Politikalar Merkezi

Sosyal Politikalar Ofisi

Sosyal Politikalar Ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut hizmet ve politikalarını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Stratejik Planı çerçevesinde izler, değerlendirir ve güçlendirmek ve ortaya çıkan yeni sosyal ihtiyaçların karşılanması için sosyal politika önerileri geliştirir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet ve politikalarında hak temelli bir yaklaşımın yerleşmesini destekleyici öneriler sunar.