Şunun için etiket arşivi: Vizyon 2050

Şunun için etiket arşivi: Vizyon 2050

Vizyon 2050 Ofisi

Vizyon 2050 Ofisi İstanbul’un öncelikli meselelerini, hedeflerini ve gelecekte karşılaşması muhtemel sorunlarını, küresel eğilimleri ve güncel yaklaşımları dikkate alarak irdeler. İstanbul’un geleceğini katılımcı, disiplinler arası ve bilimsel süreçlerle İstanbullularla birlikte planlar, çözüm önerileri, politika ve stratejileri geliştirir. İstanbul’un öncelikli alanlarında araştırmalar yapar, iş birliği ve ortaklık zeminini sağlar.