İPA Kampüs kapılarını Vizyon 2050 Tanıtımı etkinlikleriyle açtı

Dönüşüm süreci tamamlanan İPA Kampüs kapılarını 5-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenen “İstanbul Vizyon 2050 Tanıtımı” etkinlikleriyle açtı. 5 Temmuz tarihinde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından “”İstanbul Vizyon 2050 Stratejisi” İPA Kampüs’te İstanbullularla paylaşıldı.

2050 YILININ İSTANBUL’U, HAYATIN TÜM ÇEŞİTLİLİĞİ İLE CANLI VE ÖZGÜR OLDUĞU, HERKESİN İYİ YAŞADIĞI BİR DÜNYA KENTİDİR

İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda katılımcı ve bilimsel yaklaşımla yaklaşık iki yıllık bir süreç sonucunda hazırlanan İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından İPA Kampüs’te hazırlanan özel bir sahnede İstanbullularla paylaşıldı.

İBB’nin depremden kentsel dönüşüme, ulaşımdan altyapı yatırımlarına, tarihsel miraslardan çevresel düzenlemelere kadar birçok alandaki projelerini detaylandıran İmamoğlu, “2050 yılının İstanbul’u, hayatın tüm çeşitliliği ile canlı ve özgür olduğu, herkesin iyi yaşadığı bir dünya kentidir. Vizyonumuzun çatısı bu. İstanbul, hedeflediği bu iyi yaşamı sağlamak için planlı gelişmek ve yaptığımız tüm projeksiyon ve değerlendirmeler ışığında, 20 milyon eşik nüfusunu aşmamak durumundadır. 2050 yılında 20 milyon nüfuslu İstanbul; birlikte üreten, birbirinden öğrenen, yaratıcı ve yenilikçi insanların merkezidir. Vizyon 2050, bugünden itibaren 16 milyon İstanbullu’nun gelecek umududur, İstanbullularındır” dedi.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi ile ilgili detaylara buradan ulaşılabilir: https://vizyon2050.istanbul/tr

DÜNYACA TANINAN AKADEMİSYEN VE UZMANLAR İPA KAMPÜS’TEYDİ

İstanbul Vizyon 2050 Tanıtımı ve İPA Kampüs Açılışı etkinlikleri kapsamında iki gün boyuca İPA Kampüs’te dünyaca tanınan akademisyen ve uzmanların konuşmacı olduğu paneller, sergiler ve söyleşiler düzenlendi. Mimar Prof. Carlo Ratti, Şehir Plancısı Prof. Carlos Moreno, Sosyolog Prof. Saskia Sasken ve Yazar Charles Landry panel konuşmacıları arasındaydı.

Programın ilk gününde “2030 Sonrası Küresel Gündem: Değerlendirme ve Öngörüler” ve “2030 sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde Kentlerin Rolü Üzerine Bir Tartışma” panelleri gerçekleştirildi. Programın ikinci günü ise İstanbul Planlama Ajansı – Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç tarafından “İstanbul Vizyon 2050” sunumuyla başladı. “İstanbul’u 2050’ye Hazırlamak, Yeni Bir Kentsel Demokrasiye Doğru, Adil, Yeşil, Yaratıcı bir Kente Nasıl Ulaşabiliriz?”, “Kentlerin Uzun Vadeli Vizyonları ve Katalizör Olarak Olimpiyat Oyunları”, “Olimpiyat Oyunlarının Aktif, Sağlıklı ve Mutlu İstanbul Yolculuğunda Önemi”, “Kentsel Yaşamın Geleceği: Kentsel Mekan için Vizyon”, “15 Dakikalık bir Şehirle Daha İyi Bir Kentsel Yaşam İnşa Etmek”, “Adil ve Dayanıklı Kent Yaklaşımları”, Kentlerin Gelecek Tahayyülleri: Küresel Kuzey ve Küresel Güneyden Deneyimler” başlıklı paneller düzenlendi.

Panel oturumlarını İstanbul Planlama Ajansı Youtube kanalından izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/c/ipaistanbul/videos

GENÇLER İPA KAMPÜS’TEYDİ

Panellerin yanı sıra “Gençlerle Vizyon2050: Eylem ve Proje Çalıştayı” düzenlendi. Yaklaşık 60 gencin katıldığı çalıştayda İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi’nde yer alan temalardan yola çıkan gençler İstanbul’un sorunlarını tartışarak çözümleri için eylemler ve projeler üretti.

BİR HAVUZ PROBLEMİ BELGESEL GÖSTERİMİ YAPILDI

İki yılını dolduran İstanbul Planlama Ajansı’nın hikâyesini anlatan “Bir Havuz Problemi” İPA Kampüs’te izleyici ile buluştu.

Belgesele İPA Youtube kanalından ulaşılabilir: https://www.youtube.com/watch?v=XJXkxGDnubc&t=1s

YENİDEN BASILAN İSTANBUL ŞEHREMANETİ DERGİSİ DE YENİ AÇILAN İPA KÜTÜPHANEDE TANITILDI

İPA İstanbul Kitaplığı açılışında, Şehremaneti Mecmuası’nın çeviriyazısı ve tıpkıbasımı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı “İBB Belleğine Sahip Çıkıyor” tanıtım toplantısı ve panelinde İstanbullularla buluştu.

İSTANBUL’A DAİR BİRÇOK SERGİ İPA KAMPÜS’TE

Açık alana kurulan İstanbul Planlama Tarihi Sergisi ve İstanbul Vizyon 2050 sergisi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. İPA Kampüs dönüşüm sürecini anlatan deneyim alanında ise ziyaretçiler interaktif bir şekilde geçmiş dönemde belediye başkanları tarafından lojman olarak kullanılan alanın İPA Kampüs’e dönüşüm sürecini inceleme fırsatı buldu.