İstanbul İstatistik Ofisi

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'la ilgili tüm istatistiklerin bir çatı altında birleştirildiği, kurumlar arası veri koordinasyonunun sağlandığı, teknik altyapısı yüksek, akademi ile işbirliği içinde veri üretilecek bir model çerçevesinde kurgulanmıştır. İstanbul'da mikro ölçekte birincil ve ikincil kaynaklardan veri derleyen, analiz eden ve raporlayan; böylece karar alma mekanizmalarına veriye dayalı yönetim imkânı sunan ve aynı zamanda yayınladığı rapor ve endekslerle toplumsal farkındalığı derinleştirir.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) kapsamında kurulan İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’un planlı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamak amacıyla hayati önemdeki bir boşluğu, okunabilir veri eksikliğini doldurmaya yönelik çalışmalar yapar. İBB ve iştiraklerinin elinde bulunan; ancak farklı tip, büyüklük ve yapıdaki birçok veri İstatistik Ofisi’nde yapılan çalışmalarla birbiriyle konuşabilen, anlamlı ve kolay okunabilir hale getirilirken; bir yandan da İBB dışında İstanbul’la ilgili açıklanan tüm veriler periyodik olarak derlenir.

Ofis bünyesinde periyodik bültenler çıkartılmakta olup, aynı zamanda anlık veriler paylaşılmaktadır. Demografik yapı, ekonomi, sosyal yaşam, sağlık, altyapı, ulaşım ve çevre gibi alanlarda yayınlanan periyodik bültenlerle birlikte ilgili veri setleri de kullanıcıların hizmetine sunulur. Yapılan çalışmalar mekânsal düzeyde analiz edilerek harita tabanlı sistemler kullanılır. İstanbul İstatistik Ofisi tüm bunlar dışında tematik saha araştırmaları da yapmaktadır.

İstanbul İstatistik Ofisi; yayımladığı verilerle bilimsel çalışmalara ve kamusal karar alma süreçlerine destek olmayı ve İstanbullulara hizmet etmeyi hedefler.

İstanbul İstatistik Ofisi sosyal mecralarını takip etmek için tıklayınız;