Kamusal Tasarım Ofisi

İBB bünyesinde üretilen mekansal projelerin yenilikçi bir bakış açısıyla, kamu yararı ve etkin kamu hizmetinin sağlanmasını gözetecek şekilde değerlendirilmesinin sağlanması, projelerin bulunduğu bölge açısından İBB stratejik planı, İPA’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yeniden yorumlanması; kentin kamusal alanlarında nitelikli, katılımcı ve çağdaş tasarım uygulamalarının farklı yöntemlerle hayata geçirilebilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kamusal Tasarım Ofisi, İBB’nin mekansal proje elde üretme süreçlerinin sürdürülebilir, nitelikli tasarım odaklı, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaflık içerisinde yürümesi için eleştirel akla açık olmasını; kamusal alanların tasarımlarının niteliğini arttırarak kente değer katan projelerin yarışma veya farklı katılımcı yöntemlerle elde edilmesini, uygulanacak tasarımın seçim sürecinde vatandaş da dahil olmak üzere farklı paydaşlara rol verilmesini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

İBB bünyesinde yapılan Projelere yenilikçi, kamu yararı ve kamu hizmeti gözeten dokunuşlarda bulunulması, projelerin bulunduğu bölge açısından yorumlanması, İBB Başkanının politika ve projelerinin hayata geçirilmesinin sağlanması amacıyla oluşturulan Proje Takip ve Raporlama Birimi; proje elde üretme süreçlerini sürdürülebilir, tasarım ve nitelik odaklı, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaflık içerisinde yürümesini sağlayacak konularda yöntem ve tasarım alanında destek veren Tasarım ve Projeler Birimi; ve kamunun her türlü tasarımının niteliğini artırmak adına, kente değer katabilecek sorunlu ya da potansiyelli noktalar belirlenerek projelerinin yarışmayla elde edilmesi, katılımcılığı artırmak adına öncesinde ve süresince, ilgili aktörlerle ilişkiler kurulmasının ve kamuoyunda mekana dair algının güçlenmesinin ardından, uygulanacak tasarımın seçim sürecinde vatandaş da dahil olmak üzere farklı paydaşlara rol verilmesi kapsamında çalışmalar başlatan Yarışmalar Birimi çalışmalara başlamıştır.

İPA yarışmalar birimi olan Konkur İstanbul'un internet sitesi üzerinden kamusal tasarım yarışmaları ve projeler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.