Vizyon 2050 Ofisi

Şubat 2020’de İstanbul Planlama Ajansı’nın bir bileşeni olarak kurulan Vizyon 2050 Ofisi; İstanbul’u adil, demokratik, eşitlikçi, sağlıklı, dayanıklı, ekolojik ve yaratıcı bir kent haline getirecek vizyon ve stratejileri şeffaf ve katılımcı yöntemlerle belirlemeyi amaçlar.

Vizyon 2050 Ofisi, İstanbul’da yerel demokrasi için yeni bir başlangıç yaparak 16 milyon İstanbullunun kent hakkına sahip çıkmasına ve kentin geleceğinde söz sahibi olmasına aracı olmayı hedeflemekte olup gelecek vizyonu ve stratejilerin geniş katılım ve ortak akılla belirlenmesi amacıyla, çalışmalarını; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, meslek örgütleri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve 16 milyon İstanbullu ile bir arada yürütmeyi amaçlar.

Bu doğrultuda, İstanbul’un öncelikli sorun alanlarının belirlenmesi ve kentin gündemine ilişkin konularda ihtiyaç duyulan politika ve stratejilerin geliştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Vizyon 2050 Ofisi, İstanbul’un öncelikli meselelerini, hedeflerini ve gelecekte karşılaşması muhtemel sorunlarını aşağıdaki 17 konu başlığı altında irdelemeyi ve kent hakkını kullanan tüm paydaşların katılımıyla çözüm önerileri, vizyon ve stratejiler geliştirmeyi hedefler:

ipa-websitesi-vo-png-5f8ebabd456db.png

Vizyon 2050 Ofisi’nin tüm çalışmaları internet sitesi, sosyal medya ve diğer kanallar aracılığıyla şeffaf bir şekilde paylaşıma ve etkileşime açık olacaktır.

Vizyon 2050 Ofisi sosyal mecralarını takip etmek için tıklayınız;