İstanbul’da Madde Bağımlılığı raporu yayımlandı

İstanbul’da Madde Bağımlılığı: Algılar, Deneyimler ve Çözüm Önerileri raporu yayımlandı

BAĞIMLILIK BİR “AİLE SIRRI”

Bağımlılık, bağımlılık yaşayan bireyleri olduğu kadar bağımlı bireylerin yakınlarını ve birlikte yaşadıkları aile üyelerini de derinden etkiliyor. Bağımlılık konusunda İstanbulluların genel görüşlerini almak ve madde bağımlısı yakınları olan bireylerin yaşadıkları süreci anlayabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçları “İstanbul’da Madde Bağımlılığı: Algılar, Deneyimler ve Çözüm Önerileri” raporumuzda.

Madde kullanımına başlamada en büyük etmen arkadaş çevresi

Araştırma kapsamında yapılan saha çalışmasında katılımcıların yüzde 68,2’si arkadaş çevresinin, yüzde 48,3’ü aile içerisindeki huzursuzluğun, hakaret veya şiddetin, yüzde 45,6’sı ise ebeveynlerin çocuklarına karşı olan davranışlarının madde kullanımına başlamada en önemli üç neden olduğunu belirtmiştir.

Uyuşturucu maddeye kolayca erişilebiliyor

Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre, katılımcıların yüzde 94,6’sı İstanbul’da uyuşturucu madde bağımlılığının bir problem olduğunu, yüzde 84,2’si ise bağımlılık yapan maddelere kolayca erişilebildiğini düşünüyor. Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 95,1’i, madde bağımlısı bireylerin toplumunun huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyor.

Aileler bağımlılıkla mücadele ederken yalnızlaşıyor

Bağımlı bireylerin aileleri, toplum tarafından dışlanma endişesi sebebiyle bu durumu en yakınlarıyla dahi paylaşmaktan çekiniyor. Bağımlılık bir “aile sırrı” olarak bir süre aile üyelerinin destek almadan yüklendiği bir süreç olarak ilerliyor.

Çözüm konusunda sorumlular: aileler, devlet ve medya

Katılımcılar uyuşturucuyla mücadele konusunda aile, devlet ve medyanın sorumlu olması gerektiğini ve madde bağımlılığının ancak bu şekilde tedavi edilebileceğini düşünüyor. Ancak katılımcıların yüzde 26,7’si madde bağımlısı bir bireyi hangi kurumlara yönlendireceği konusunda bilgi sahibi değil.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.