İBB’NİN DEPREM HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSTANBUL PLANLAMA AJANSI KOORDİNASYONUNDA DEVAM EDİYOR

İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulunun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “İstanbul Deprem Seferberlik Planı”nın kamuoyu ile paylaşıldığı 1 Mart tarihinden bu yana İBB tarafından yapılan çalışmaları değerlendirdiği toplantı İPA Kampüs’te yapıldı. İki gün devam eden toplantıda kurulun alt çalışma gruplarınca yürütülen çalışmalar ele alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin hemen ardından 15 Şubat’ta çeşitli uzmanlık alanlarından bilim insanlarının katılımıyla İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulunu oluşturmuştu. Bu kurulun toplantısında farklı açılardan hazırlıkların sürdürülmesi için alt komisyonlar kuruldu ve bu çalışmaların koordinasyon görevi İstanbul Planlama Ajansı’na verildi.

Genişletilmiş Deprem Bilim Üst Kurulunun 25 Şubat tarihinde İPA Kampüs’te lojistik, mühendislik, şehircilik ve mimari, toplum, sağlık, ekonomi ve yönetim-hukuk başlıkları altında yaptığı toplantıda alınan karar ve önerilerini içeren “İstanbul Deprem Seferberlik Planı” 1 Mart tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. O günden bu yana İstanbul Deprem Seferberlik Planı çerçevesinde kamuoyuna sunulan çalışmalar İPA koordinasyonunda devam etti.

Deprem Bilim Üst Kurulunun dün başlayan ve bugün de devam eden toplantısında, 1 Mart tarihinden bu yana İBB bünyesinde sürdürülen çalışmalar gözden geçirildi. İPA Kampüs’te gerçekleşen toplantıya Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Bahar Yetiş, Prof. Dr. H. Tarık Şengül, Prof. Dr. Seval Sözen, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Ejder Yıldırım ve Prof. Dr. Kamil Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu kurul üyeleri katıldı.

Ayrıca İBB’nin Deprem Lojistik Planı için hazırlanan çerçeve de Üst Kurul tarafından değerlendirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce İBB birimlerince yürütülen çalışmalar konusunda kurula bilgi verdi.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün “Depreme Duyarlı Üst Ölçek Planlama Stratejisi” konusunda bir sunum yaptı.  Kapatılması söz konusu olan kamu hastaneleri konusunda İPA/BİMTAŞ tarafından hazırlanan rapor da Üst Kurul toplantısında tartışıldı. Ayrıca İSKİ de altyapı ve lojistik konularında yapılan çalışmaları toplantıda sundu. Bilim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. H. Tarık Şengül, önümüzdeki günlerde toplantıların yine alt komisyonlar bünyesinde sürdürüleceğini ve başta lojistik alanı olmak üzere İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirecek ilerlemelerin hızlanacağını belirtti. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başarılar dileyen mesajı da okundu.