Sosyal medyada paylaşın!

Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi Atölye Serisi tamamlandı

Müze Gazhane’de gerçekleştirdiğimiz Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi atölye serisi tamamlandı. 21 Eylül’de başlayan ve oldukça yoğun bir ilgi ile karşılanan seri, yaklaşık 200 başvuru arasından seçilen 30 öğrenci,  5 moderatör, 12 mentör ve 14 konuşmacının katılımıyla gerçekleşti. Müze Gazhane ve İstanbul Kent Konseyi işbirliği ile yürütülen Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi atölye serisi “Geleceğin Şehirleri” kavramını iklim krizi, dayanıklı şehirler, teknoloji – akıllı şehirler, erişilebilirlik – ulaşım ve katılımcılık – demokratik kent yönetimi başlıklarını 5 farklı modülde tartışarak her modül için farklı çıktılar ortaya koydu.

Modül 1: İklim Krizi – Dayanıklı Şehirler (21 Eylül)

21 Eylül’de gerçekleşen Modül 1: İklim Krizi – Dayanıklı Şehirler başlığı, konuşmaların ardından 15:30-19:00 saatleri arasında Dr. Ögr. Üyesi Barış Gençer Baykan’ın kolaylaştırıcılığında ve  Arda Moltay, Ceren Tüfek, Yağız Eren Abanus’un mentörlüğünde atölyeler gerçekleşti. 10’ar kişilik üç gruba ayrılan katılımcılar iklim değişikliğini ve olası sonuçlarını tartışarak gelecek senaryoları üretmeye çalıştılar. Senaryolarda sadece teknolojik çözümlere yaslanılmaması, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek toplumsal grupların dikkate alınması, tartışmanın kent ölçeğine tutulması, kısa, orta ve uzun vadenin hesaba katılması da temel ilkeler olarak paylaşıldı. Tartışmaların çıktısı olarak somut çözümü önceleyen yaklaşımlarla birlikte perspektif veya plan sunabilecekleri de belirtilerek her grup farklı projeler üzerine yoğunlaştı.

Modül 2: Teknoloji – Akıllı Şehirler (23 Eylül)

23 Eylül’de gerçekleşen Modül 2: Teknoloji – Akıllı Şehirler başlıklı atölye, konuşmalar ve sunumlar ile başladı. Bu sunumların ışığında, geleceğin kentlerinde teknoloji Eksenindeki açılımlar konusunda cesaretlendirici bir giriş yapılarak 15:30-19:00 saatleri arasında Prof. Dr. Kerem Koramaz’ın kolaylaştırıcılığında ve Elif Şen, Emine Zerrin Şakır, Hakan Kökçü’nün mentörlüğünde atölyeler gerçekleşti.

Günün yenilikçilik ve girişimcilik eksenindeki sunumundan devralınan “hangi ürünü hangi strateji ile hangi pazara sunabiliriz” arayışının, akıllı kentler ve teknoloji değerlendirmelerine “hangi aracı ve teknolojiyi hangi alanda hangi kentsel hizmet için kullanabiliriz”e aktarmaya gayret edileceği paylaşıldı. Atölye her üç mentörün üç ayrı grupla hızlı ve dönüşümlü görüşme fırsatı bulduğu fikir maratonu ile başladı. Hızlıca fikir geliştiren gruplar hem üç ayrı mentörle görüşmüş, hem de fikir maratonunun ardından grup temsilcilerinin yaptıkları pop-up sunumlarda kısa sürede etkileşimli ve verimli öneri geliştirme ve sunum becerilerini pekiştirmiş oldu.

Modül 3: Erişilebilirlik – Ulaşım (28 Eylül)

28 Eylül’de gerçekleşen Modül 3: Erişilebilirlik – Ulaşım başlıklı atölye öğleden önceki konuşmaların ardından 15:30-19:00 saatleri arasında Doç. Dr. Kevser Üstündağ’ın kolaylaştırıcılığında ve Arzu Erturan, Merve Akdağ, Tahir Can Yarımoğlu’nun mentörlüğünde atölyeler gerçekleşti.

Ulaşım ve Erişilebilirlik kavramları İstanbul’un 2050 yılı hayal edilerek oluşturulan Ütopya ve Distopya temalarında tartışılmaya başlandı. “Kente uyarlanan yeni/akıllı teknolojileri de öngörerek katılımcı bir çalışma modelinde sizin de içinde olduğunuz sistem nasıl tasarlanabilir? Hem size kolaylık sağlayacak, hem de gelecek kuşaklara bırakılacak daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İstanbul için 2050’de nasıl bir ulaşım ve erişim sistemi hayal edersiniz? Sokağa değerek etkin dönüşümü sağlayacak ana aktörler ve modüller nasıl tasarlanabilir? 2050’deki İstanbul’da kent içindeki yolculuklarımız nasıl gerçekleşecek? Kent içinde hareketlilik biçimleri nasıl olacak? Bunları yerelde nasıl çeşitlendirirsiniz? Büyük veya küçük ölçekli alanlarda uygulanmasına dönük olarak geliştirdiğiniz sistemi nasıl türetirsiniz?” sorularına cevap aranan atölyede diğer iki modülde de olduğu gibi her grup kendi projelerini, kendi önerilerini sundu.

Modül 4: Katılımcılık – Demokratik Kent Yönetimi  (30 Eylül)

30 Eylül’de gerçekleşen Modül 4: Katılımcılık – Demokratik Kent Yönetimi başlıklı atölye, bir önceki modüllerde olduğu gibi konuşmaların ardından atölye süreci ile devam etti.

Yaşar Adanalı’nın kolaylaştırıcılığında ve Anıl Kocaoğulları, Ayşegül Gügüs, Özlem Gonca Yalçınkaya’nın mentörlüğünde gerçekleştirilen atölye, “Kent Konseyi Tartışmaları”, “Katılımcı Bütçe Tartışmaları” ve “Stratejik Plan Tartışmaları” olmak üzere üç başlıkta tasarlandı. Her başlıkta yaşanan olumsuzluklar ön plana çıkartılarak ilerleyen süreçlerde bu olumsuzlukların yaşanmaması adına çözüm önerileri sunuldu.

Atölye çalışması ele alındığında, yapılan her çalışmada, teknoloji ve sosyal medyanın aktif kullanımı, inovatif yöntemlerin uygulanması, daha şeffaf süreçlerin işlenmesi ve birer hedef kitle olarak gençler ile doğrudan temasa geçilmesinin gençler açısından önem taşıdığı ön plana çıktı.

Modül 5: Geleceğin Kentlerine Doğru  (3 Ekim)

3 Ekim’de Müze Gazhane’de halka açık olarak gerçekleştirilen atölye serimizin son modülü olan Geleceğin Kentlerine Doğru başlığında ise Barış Doğru’nun moderatörlüğünde dört gün boyunca yapılan çalışmaların, katılımcılığın ve gelecek tahayüllerinin tartışıldığı bir forum gerçekleştirildi. Ardından Oyun İstanbul’un katkılarıyla düzenlenen halka açık bir oyun ile atölye serisi tamamlandı.

Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi atölye serisinde elde edilen projelere yönelik bir proje katalogu oluşturulması ve ortaya çıkan proje önerilerinin ilgili birimlerle paylaşılması amaçlanıyor.