İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Ekim 2020

İBB BEYAZ Masa’ya yapılan başvuru sayısı Eylül ayında rekor düzeye ulaşarak 1 milyonu geçti.

2020 yılının Eylül ayında İBB BEYAZ Masa’ya yapılan başvuru sayısı Ağustos ayına göre %12,5 arttı. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %14,3’ü İGDAŞ, %26,1’i İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %59,6 olarak kaydedildi.

  EYLÜL AĞUSTOS TEMMUZ
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 597.638 %59,6 505.004 %56,7 462.519 %53,7
İGDAŞ 143.324 %14,3 137.651 %15,4 151.228 %17,5
İSKİ 261.876 %26,1 248.834 %27,9 248.127 %28,8
Toplam 1.002.838 %100,0 891.489 %100,0 861.874 %100,0

Yapılan 1.002.838 başvurunun %9,6’sı şikâyet, %22’si talep ve %68,4’ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Ağustos ayına göre bilgi istemi başvuruları %14,2, şikâyet başvuruları %0,5 ve talep başvuruları %13,1 arttı. Beyaz Masa’ya gelen şikâyetlerin sayısı 80.030, talep başvurularının sayısı 84.467 oldu. Ağustos ayında %15,8 olan Beyaz Masa’ya gelen şikâyetlerin payı Eylül ayında %13,4’e geriledi. Ağustos ayında %13,9 seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı Eylül ayında %14,1 olarak gerçekleşti.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Eylül BEYAZ MASA (GENEL) 433.141 80.030 84.467 597.638
İGDAŞ 105.750 4.714 32.860 143.324
İSKİ 147.288 11.519 103.069 261.876
Toplam 686.179 96.263 220.396 1.002.838
Ağustos BEYAZ MASA (GENEL) 355.194 79.795 70.015 505.004
İGDAŞ 116.841 4.656 16.154 137.651
İSKİ 128.797 11.364 108.673 248.834
Toplam 600.832 95.815 194.842 891.489

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %97,9’una, şikâyet başvurularının %4,2’sine, talep başvurularının ise %23,8’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 11,3 gün, şikâyet başvurularında 3,6 gün, talep başvurularında ise 6 gün olarak tespit edildi.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşımla ilgili olan şikâyetler ilk sırada yer aldı.

BEYAZ MASAYA (Genel) gelen şikâyetlerin %52,4’ü ulaşım, %31,6’sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde %43,1 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Ağustos ayında %11,7 paya sahip sosyal destek hizmetleri konulu taleplerin payı %24,4’e yükseldi. BEYAZ MASA (Genel) kapsamında yapılan şikâyetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı %43,6 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı %9,4 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında ulaşım ile ilgili şikâyetlerin payı Ağustos ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 12.480 artışla 20.642’a yükseldi.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 69 40 5 114
Çevre Yönetimi 3.481 4.735 2.031 10.247
Genel Yönetim 7.189 1.710 2.483 11.382
İmar Yönetimi 108 327 201 636
Kent ve Toplum Düzeni 45.020 25.253 11.039 81.312
Kültür Yönetimi 220 156 232 608
Sağlık Yönetimi 15.736 375 16.603 32.714
Sosyal Destek Hizmetleri 186.651 5.328 20.642 212.621
Ulaşım 165.710 41.957 21.697 229.364
Diğer 8.957 149 9.534 18.640
Toplam 433.141 80.030 84.467 597.638

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “denetim”, “durak/güzergah ihlali” ve “salgın tedbirleri” iken; bilgi isteminde “sosyal yardımlar”, “anlık otobüs bilgisi” ve “istanbulkart gıda”; talep başvurularında ise “sosyal yardım”, “eğitim” ve “sefer sayıları” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Eylül ayında Fatih ve Kadıköy ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,46’sı Fatih, %5,04’ü ise Kadıköy ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt(%6,89), Bahçelievler(%4,61) ve Küçükçekmece(%4,59); talep başvurularında ise Esenyurt (%5,21), Ümraniye (%4,83) ve Küçükçekmece(%4,64) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Pendik ve Küçükçekmece ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Ümraniye, Esenyurt ve Pendik öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları fatura, sayaç ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları ve teminat listenin başında yer aldı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.