İstanbul Bilgi Teknolojileri Bülteni, 2021

 

İstanbul’da 2020’de sabit telefon erişim hat sayısı 2019 yılına göre %4,1 artarak 3.147.182 oldu.

 

2020 yılı itibariyle sabit telefon erişim hat sayısı İstanbul’da 3.147.182, Türkiye’de ise 12.448.604 sayısına ulaştı. İstanbul’un Türkiye içindeki payı ise %25,3 oldu. 2020 yılında İstanbul’da sabit erişim hat sayısı 2019 yılına göre %4,1 artarken, Türkiye’de %10,3 artış gösterdi.

Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı

 

İstanbul Türkiye İstanbul’un Türkiye

İçindeki Payı

2020 3.147.182 12.448.604 25,3%
2019 3.022.476 11.284.652 26,8%
2018 3.121.120 11.362.046 27,5%
2017 3.048.204 11.039.650 27,6%
2016 3.135.901 11.077.559 28,3%

 

İstanbul’da mobil telefon abone sayısı 2020’de bir önceki yıla göre %0,3 arttı.

 

2020 yılı itibariyle İstanbul’da mobil telefon abone sayısı İstanbul nüfusunu geçerek 22.359.401, Türkiye’de ise nüfusun altında kalarak 82.128.104’e ulaştı. İstanbul’da 2020 yılında bir önceki yıla göre bakıldığında mobil telefon abone sayısı %0,3 artarken, Türkiye’de %0,7 arttı.

İstanbul’da 2020 yılında 2N’li mobil telefon abone sayısı %3,4 artarak 970.979, 3N ve 4.5N’li mobil telefon abone sayısı ise %0,1 artarak 21.388.422 oldu.

Mobil Telefon Abone Sayısı- İstanbul

 

2N 3N+4.5N Toplam
2020 970.979 21.388.422 22.359.401
2019 939.422 21.359.202 22.298.624
2018 984.751 20.954.305 21.939.056
2017 1.134.831 19.695.825 20.830.656
2016 1.381.299 17.826.073 19.207.372

 

                                                  

 

 

2020 yılında İstanbul’da genişbant internet abone sayısı 2016 yılına göre %31,2 artarken, 2019 yılına göre %3,6 arttı.

2020 yılı itibariyle genişbant internet abone sayısı İstanbul’da 20.188.656, Türkiye’de ise 82.364.590 sayısına ulaştı. Bir önceki yıla göre bakıldığında ise İstanbul’da 2020 yılında genişbant internet abone sayısı %3,6 artarken, Türkiye’de %7,8 arttı. 2016 yılına göre ise İstanbul’da genişbant internet abone sayısı %31,2 artarken, Türkiye’de %32,3 arttı.

 

İnternet Abone Sayısı- İstanbul

  Sabit Genişbant İnternet

Abone Sayısı

Mobil Genişbant İnternet

Abone Sayısı

Toplam
2020 4.322.028 15.866.628 20.188.656
2019 3.842.640 15.641.716 19.484.356
2018 3.637.555 15.515.177 19.152.732
2017 3.314.055 14.008.441 17.322.496
2016 2.974.598 12.409.148 15.383.746

 

2020’de sabit genişbant internet abone sayısı %12,5 artarken, mobil genişbant internet abone sayısı %1,4 arttı.

 

2020 yılı itibariyle sabit genişbant internet abone sayısı İstanbul’da 4.322.028, Türkiye’de ise 16.734.853 sayısına ulaştı. Mobil genişbant internet abone sayısı ise İstanbul’da15.866.628, Türkiye’de ise 65.629.737 olarak görüldü.

2016 yılına göre sabit genişbant internet kullanımı İstanbul’da %45,3, Türkiye’de ise %59,4 artış gösterdi. 2016 yılına göre mobil genişbant internet kullanımı ise İstanbul’da %27,9, Türkiye’de %26,9 arttı.

2020 yılında fiber internette %18,5 artış görüldü.

2019 yılına göre 2020 yılında sabit genişbant internet abone sayısında fiber internette %18,5, xDSL’de %10, kablo internet abone sayısında %14 ve diğer internet abone sayılarında %27,1 artış oldu. Fiber internet teknolojisinin 2011 sonrası büyük bir hızla Türkiye’ye entegre edilmesi ile birlikte 2020 yılı itibariyle Türkiye’nin 424.915 km fiber-optik kablo uzunluğuna ulaşırken, İstanbul’un fiber-optik kablo kapasitesi ise bir önceki yıla göre %14,4 artarak 60.386 kilometreye ulaştı.

Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı- İstanbul

  Fiber xDSL Kablo Diğer Toplam
2020 1.094.195 2.825.142 385.048 17.643 4.322.028
2019 923.384 2.567.631 337.743 13.882 3.842.640
2018 823.680 2.511.027 288.481 14.367 3.637.555
2017 717.154 2.330.187 256.716 9.998 3.314.055
2016 628.861 2.103.727 233.179 8.831 2.974.598

 

2020’de mobil bilgisayardan internet abone sayısı %28,9 azaldı.

2019 yılına göre 2020 yılında mobil cepten internet abone sayısında %1,8 artış olurken, mobil bilgisayardan internet abone sayısında %28,9 düşüş gerçekleşti. Türkiye’de ise mobil cepten internet abone sayısında %5,6 artış gösterirken, mobil bilgisayardan internet abone sayısında %32,2 düşüş görüldü.

 

Metodoloji: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

Açıklamalar
Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı Aktif sabit analog telefon hat sayısının, ISDN ses kanalı dengi sayısının, sabit telsiz abonelik sayısının, ankesörlü telefon sayısının ve VoIP abonelikleri sayısının toplamını kapsamaktadır.
Sabit Telefon Santral Kapasitesi Hat tesis edilebilecek toplam kapasiteyi gösterir.
Ankesörlü Telefon Sayısı Aktif toplam ankesörlü telefon sayısını gösterir.
Mobil Telefon Abone Sayısı – Toplam Toplam mobil telefon abonelik sayısını gösterir.
Mobil Telefon Abone Sayısı – 2N Toplam 2. Nesil mobil telefon abonelik sayısını gösterir.
Mobil Telefon Abone Sayısı – (3N+4.5N)* Toplam 3. Nesil ve 4.5. Nesil mobil telefon abonelik sayısını gösterir.
Genişbant İnternet Abone Sayısı – Toplam Toplam genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir.
Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı – Toplam Toplam sabit genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir.
Fiber Fiber genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir.
xDSL DSL teknolojisine dayalı genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir.
Kablo Kablo TV altyapısına dayalı genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir.
Diğer Diğer (Frame Relay, Metro Ethernet, ATM, BPL) teknolojilere dayalı genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir.
Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı – Toplam** 3N veya daha üstü mobil standartları kullanan şebekeler üzerinden sunulan genişbant internet erişim hizmeti abonelik sayısını gösterir.
Mobil Bilgisayardan İnternet Tahsisli veri cihazları ile bilgisayardan mobil genişbant internet erişimi hizmeti abonelik sayısını gösterir.
Mobil Cepten İnternet Cep telefonları üzerinden mobil genişbant internet erişimi hizmeti abonelik sayısını içerir.
Kablo TV Abone Sayısı Kablo TV şebekesi üzerinden televizyon yayını hizmetine ilişkin abonelik sayısını gösterir.
Fiber-Optik Kablo Uzunluğu Erişim ve transmisyon amacıyla döşenen fiber kablo uzunluğunu km cinsinden gösterir.

* 3N mobil telefon hizmeti 2009 yılından, 4.5 mobil telefon hizmeti 2016 yılından itibaren sunulmaya başlanmıştır.

** Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın internete erişen abone sayısı dikkate alınarak revize edilmiştir.