İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Haziran 2020

2020 yılının Haziran ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Mayıs ayı seviyesinde gerçekleşerek 937.062 oldu.

Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %17,9’u İGDAŞ, %29,3’ü İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %52,8 olarak kaydedildi. Beyaz Masa Genel ve İGDAŞ başvurularında Mayıs ayına göre azalış gözlenirken, İSKİ başvuruları %43 artış gösterdi.

  HAZİRAN MAYIS NİSAN
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 494.868 %52,8 521.689 %56,3 525.350 %64,7
İGDAŞ 167.809 %17,9 213.222 %23,0 135.267 %16,7
İSKİ 274.385 %29,3 191.832 %20,7 151.586 %18,7
Toplam 937.062 %100,0 926.743 %100,0 812.203 %100,0

Yapılan 937.062 başvurunun %10,7’si şikâyet, %34,3’ü talep ve %55,0’i ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Mayıs ayında %10 olan Beyaz Masa (Genel) şikâyetlerinin payı Haziran ayında %16,4’e yükseldi. Nisan ve Mayıs aylarında %45 seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı %31,6 olarak gerçekleşti.

İGDAŞ alanında şikâyet başvuruları %6,4 ile Mayıs ayına göre azaldı. Mayıs ayında %10,4 ile beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı, Haziran ayında %16,7’ye yükseldi.

İSKİ alanında ise Haziran ayında başvuru türlerinin payı bilgi istemi için %47,0, şikâyet için %3,2 ve talep için %49,9 olarak Mayıs ayı seviyesinde gerçekleşti.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Haziran BEYAZ MASA (GENEL) 257.208 81.200 156.460 494.868
İGDAŞ 129.031 10.702 28.076 167.809
İSKİ 128.832 8.678 136.875 274.385
Toplam 515.071 100.580 321.411 937.062
Mayıs BEYAZ MASA (GENEL) 236.425 52.229 233.035 521.689
İGDAŞ 175.490 15.506 22.226 213.222
İSKİ 95.737 6.444 89.651 191.832
Toplam 507.652 74.179 344.912 926.743
Nisan BEYAZ MASA (GENEL) 239.814 40.325 245.211 525.350
İGDAŞ 111.380 5.910 17.977 135.267
İSKİ 73.486 9.122 68.978 151.586
Toplam 424.680 55.357 332.166 812.203
Mart BEYAZ MASA (GENEL) 319.633 73.378 110.103 503.114
İGDAŞ 57.832 3.464 18.988 80.284
İSKİ 96.195 5.394 79.409 180.998
Toplam 473.660 82.236 208.500 764.396
Şubat BEYAZ MASA (GENEL) 385.526 88.528 68.329 542.383
İGDAŞ 136.107 4.639 29.324 170.070
İSKİ 103.657 6.115 77.791 187.563
Toplam 625.290 99.282 175.444 900.016
Ocak BEYAZ MASA (GENEL) 352.350 84.154 84.944 521.448
İGDAŞ 136.145 7.821 28.390 172.356
İSKİ 113.862 7.010 85.513 206.385
Toplam 602.357 98.985 198.847 900.189

Haziran ayında Beyaz Masa’ya gelen başvuruların %88,6’sı çözüme kavuşturulurken, %11,4’ünün çözüm süreci devam etmektedir.

Beyaz Masa’ya gelen başvuruların bir kısmı anlık çözülürken, bir kısmı ise ilgili birimlere iletilmektedir. Birimlerden gelen geri dönüşler ve başvuru sahiplerine iletilen nihai duruma göre başvuruların bir kısmının çözüm süreci devam etmektedir. Bu şekilde olan başvuruların toplam başvuru içindeki payı Haziran 2020’de %11,4 olarak tespit edildi.

Bilgi istemi başvurularının %96,1’ine, şikâyet başvurularının %12,0’sine, talep başvurularının ise %12,1’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 21,4 gün, talep başvurularında ise 18,9 gün olarak tespit edildi.

Anlık çözümler dışarıda bırakıldığında şikâyet başvurularının %21,7’si 1 gün içerisinde çözülürken, ortalama çözüm süresi 7,7 gün oldu.

Şikâyet başvurularının %21,7’si bir günde, %28,9’u 2-3 günde, %23,3’ü 4-7 günde, %26,1’i ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.

Beyaz Masa (Genel) kapsamında ulaşımla ilgili olan şikâyetler ilk sırada yer aldı.

Beyaz Masa’ya (Genel) gelen şikâyetlerin %42,7’si ulaşım, %30,2’si kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde %46,7 ile ulaşım ilk sırayı aldı. Mayıs ayında %80,0 paya sahip sosyal destek hizmetleri konulu taleplerin payı %52,7’ye geriledi. Beyaz Masa (Genel) kapsamında yapılan şikâyetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı %34,4 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı %25,6 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayına göre ulaşım ile ilgili şikâyetlerin payında %8,2 artış göze çarparken, sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 103.997 azalışla 82.423 oldu.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 126 68 67 261
Çevre Yönetimi 4.977 6.126 3.083 14.186
Genel Yönetim 8.653 2.080 2.315 13.048
İmar Yönetimi 606 423 328 1.357
Kent ve Toplum Düzeni 47.219 24.492 12.704 84.415
Kültür Yönetimi 285 130 228 643
Sağlık Yönetimi 21.736 836 18.778 41.350
Sosyal Destek Hizmetleri 51.605 6.116 82.423 140.144
Ulaşım 120.139 34.642 20.210 174.991
Diğer 1.862 6.287 16.324 24.473
Toplam 257.208 81.200 156.460 494.868

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “denetim”“salgın tedbirleri” ve “doğalgaz fatura itirazı” iken; bilgi isteminde “anlık otobüs bilgisi”“sosyal yardımlar” ve “veteriner hizmetleri”; talep başvurularında ise “sosyal yardımlar”, “İstanbulkart Gıda” ve “ilaçlama” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Haziran ayında Kadıköy ve Fatih ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,08’i Kadıköy, %4,86’sı ise Fatih ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Fatih (%5,59), Esenyurt (%5,25) ve Bahçelievler (%5,17); talep başvurularında ise Esenyurt (%8,63), Bağcılar (%4,78) ve Küçükçekmece (%4,70) ilk sıralarda yer aldı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih (%6,29), Kadıköy (%5,64), Bahçelievler (%4,66), Ümraniye (%4,14) iken; sosyal desteklere ilişkin taleplerde ise Esenyurt (%12,53), Sultangazi (%6,09), Bağcılar (%5,87), Esenler (%5,14) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

Şikâyetlerde denetim, salgın tedbirleri ve doğalgaz faturası itirazı konuları hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken, bilgi isteminde ise anlık otobüs bilgisi ön plana çıktı.

Erkeklerde ilaçlama, sosyal yardımlar ve İstanbulkart Gıda başlıca talep konularını oluştururken, kadınlarda sosyal yardım, İstanbulkart Gıda ve erzak kolisi yardımı talepleri yoğunluk gösterdi.

 

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Eyüpsultan, Esenyurt ve Sultangazi ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Pendik, Küçükçekmece ve Ümraniye öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları fatura, sayaç ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları, fatura itiraz ve su kesintisi listenin başında yer aldı.

Metodoloji: İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.