İklim Platformu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

İstanbul İklim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen İstanbul İklim Platformu, ilk toplantısını 19 Şubat 2022 tarihinde yaklaşık 120 paydaşın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

Akademi, sivil toplum, sendikalar, kültür sanat kurumları, genç iklim aktivisitleri ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği buluşmada, İklime Uyum ve İklim Adaleti, Emisyon Azaltım, İklim İzleme ve Şeffaflık, Eğitim, Farkındalık ve Yurttaş Katılımı ve Ekonomi, Finansman ve Yeşil Dönüşüm olmak üzere 5 ana çalışma grubu çerçevesinde amaçlar ve yol haritasının netleştirilmesine yönelik tartışmalar gerçekleştirildi.

İstanbul’un karbon nötr ve iklim değişikliğine dayanıklı bir dünya kenti olması amacıyla yola çıkan Platform önümüzdeki süreçte hem çalışma grupları özelinde yapılacak toplantılarla, hem de tüm Platform üyelerinin olacağı genel toplantılarla faaliyetlerine devam edecek.