İstanbul Barometresi Haziran 2023 Raporu Yayımlandı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Haziran 2023 raporu yayımlandı. Rapora göre, Haziran ayında İstanbulluların evdeki gündemi ekonomik sorunlar oldu. İstanbulluların %69’u bu bayramda tatile ya da
memleketine gitmedi

İstanbulluların %69’u bu bayramda tatile ya da memleketine gitmedi.
Katılımcıların %69’u Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirdiğini belirtti. Katılımcıların
%16,7’si memleketine gittiğini belirtirken %13,2’si ise tatil beldesine gittiğini belirtti.

Haziran ayında İstanbulluların evdeki gündemi ekonomik sorunlar oldu.

Katılımcıların %57,2’si evde en çok konuşulan konunun ekonomik sorunlar olduğunu
belirtti. Bir önceki ay ile kıyaslandığında Mayıs ayında katılımcıların %34,5’i ev içerisinde en
çok ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtirken Haziran ayında bu oran %57,2’ye
yükseldi.

Katılımcıların %33,9’u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

Kredi kartı kullananların %45,6’sı aylık kredi kartı borcunun tamamını, %33,9’u ise
borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,6’sı asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, %4,7’si asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %9,2’si ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

İstanbulluların stres seviyesi 7,2 mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü.

Katılımcılara Haziran ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,2 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,7 olarak ölçüldü. İstanbulluların Haziran ayındaki yaşam memnuniyeti 4,5 ve mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.