İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, KASIM 2020
FİNANSAL PİYASALAR

İstanbul’da Eylül 2020’de kredi kartı harcamaları %13,9 arttı.

Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamalarının %33,4’ünün gerçekleştiği İstanbul’da Eylül sonu itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre kredi kartı harcamaları %13,9 arttı. Aynı dönemde Türkiye’de toplam bireysel kredi kartı harcamaları %16,3 arttı. Bir önceki Haziran ayına göre bakıldığında İstanbul’da %17,1, Türkiye genelinde ise %16,7 artış gerçekleşti.

Bireysel Kredi Kartı (Bin TL)

Dönem  İstanbul  Türkiye İstanbul’un Payı
Eylül 2020 44.796.581 133.986.091 33,4%
Haziran 2020 38.243.132 114.831.291 33,3%
Eylül 2019 39.319.732 115.201.404 34,1%
Haziran 2019 33.516.321 110.539.989 30,3%

 

İstanbul’da kredi kullanımı %37,5 artarken, takipteki alacaklar %23,1 arttı.

İstanbul’da Eylül sonu itibariyle kredi kullanımı Haziran dönemine göre %8,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,5 arttı. Tahsil edilemeyip takibe düşen krediler ise Haziran sonuna göre %2,2 artarken bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1’lik bir artış gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kredi kullanımı Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,1 artarken takipteki alacaklar %13,6 arttı.

Krediler (Bin TL) – İstanbul

Dönem Toplam Nakdi Krediler Nakdi Krediler Takipteki Alacaklar Takipteki Alacaklar/
Nakdi Krediler
Eylül 2020 1.449.240.958 1.386.052.898 63.188.060 4,6%
Haziran 2020 1.330.675.941 1.268.839.495 61.836.446 4,9%
Eylül 2019 1.053.900.426 1.002.584.106 51.316.320 5,1%
Haziran 2019 1.049.034.714 1.005.317.580 43.717.134 4,3%

 

İstanbul’da tasarruf mevduatı miktarı Eylül ayında %34,2 arttı.

2019 yılının Eylül sonu itibariyle 572 milyar TL olan tasarruf mevduatı, 2020 yılının aynı döneminde 768 milyar TL’yi geçti. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı ise %189 olarak gerçekleşti. Kişi başına düşen tasarruf mevduat miktarı ise Eylül 2019’da 37 bin 964 TL iken, Eylül 2020’de 49 bin 466 TL oldu. Kişi başına düşen nakdi kredi ise Eylül 2019’da 66 bin 539 TL iken, Eylül 2020’de 89 bin 312 TL’ye yükseldi.

Altın mevduatında bir önceki yıla göre %127,4 artış gözlendi.

Eylül ayında toplam mevduat içerisindeki döviz cinsinden mevduatın payı %58,9 oldu. Toplam altın mevduatında ise bir önceki yıl aynı dönemde 74,3 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 Eylül sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 169 ton altına yükseldi.

Altın Mevduatı (Bin TL) – İstanbul

Dönem Altın Mevduatı-Gerçek Kişi Altın Mevduatı-

Tüzel Kişi

Toplam Altın

Mevduatı

Eylül 2020 71.208.833 7.732.918 78.941.751
Haziran 2020 48.190.549 5.695.671 53.886.220
Eylül 2019 18.903.561 1.689.302 20.592.863
Haziran 2019 15.280.870 1.232.424 16.513.294

 

İhtiyaç kredileri bir önceki yıla göre %63,9 yükseldi.

İstanbul’da Eylül 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici kredileri %63,9, bir önceki döneme göre ise %10,6 arttı. Taşıt kredileri bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,1, konut kredileri ise %43,5 arttı. Türkiye genelinde ise taşıt kredileri Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,5 artarken konut kredileri %48,4 arttı.

Bireysel Bankacılık (Bin TL) – İstanbul

Dönem Taşıt

Kredisi

Konut

Kredisi

Kredili

Mevduat
Hesabı

Diğer
Tüketici

Kredileri

Eylül 2020 3.612.831 79.653.220 4.379.569 77.943.184
Haziran 2020 2.860.642 65.682.213 3.747.412 70.463.143
Eylül 2019 2.074.876 55.489.013 4.297.147 47.563.423
Haziran 2019 2.124.211 54.519.621 3.964.196 44.371.170

Tekstil ve tekstil ürünleri sektörlerinde kredi kullanımı %54,7 arttı.

Sektörel krediler açısından bakıldığında inşaat sektörü Eylül 2020’de bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en yüksek miktarda kredi kullanılan sektör olurken, oransal olarak en yüksek artış %54,7 ile tekstil ve tekstil ürünleri ve %40,9 ile metal ve işlenmiş maden sektörlerinde gerçekleşti.

İstanbul’da takipteki gıda meşrubat ve tütün sektörü kredilerinde %51,7 azalış gerçekleşirken takipteki turizm sektörü kredilerinde %125,4 artış gerçekleşti.

Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde bir önceki yılın Eylül dönemine göre artışa bakıldığında en yüksek artış turizm ve inşaat sektörü kredilerinde gerçekleşti. Gıda, meşrubat ve tütün, ziraat ve balıkçılık ile tekstil sektörlerinde ise takibe düşen kredilerde azalma gerçekleşti.

Metodoloji: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri sisteminde yayınlanan veriler doğrultusunda gram altın ortalama alış fiyatı Eylül 2019 sonu itibariyle 277 TL, Eylül 2020 sonu itibariyle 467 TL olarak ele alınmıştır.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Finansal Piyasalar, Kasım 2020