İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, ŞUBAT 2021
FİNANSAL PİYASALAR
 

2020 yıl sonu itibariyle İstanbul’da bireysel kredi kartı harcamaları bir önceki yıla göre %20, Türkiye genelinde ise %23 arttı.

Türkiye’deki toplam bireysel kredi kartı harcamalarının %33’ünün gerçekleştiği İstanbul’da 2020 yıl sonu itibariyle bakıldığında bir önceki yıla göre bireysel kredi kartı harcamaları %20 arttı. Aynı dönemde Türkiye’de toplam bireysel kredi kartı harcamaları ise %23 arttı.

Bireysel Kredi Kartı (Bin TL)

Dönem  İstanbul  Türkiye İstanbul’un Payı

(%)

Aralık 2020 47.919.012 144.730.590 33,1
Aralık 2019 39.974.808 117.895.743 33,9

 

İstanbul’da 2020 yıl sonu itibariyle kredi kullanımı %33, takipteki alacaklar ise %10 arttı.

İstanbul’da 2020 yılında kredi kullanımı bir önceki yıla göre %33, tahsil edilemeyip takibe düşen krediler ise %10 arttı. Takipteki alacakların nakdi kredilere oranı 2020 yılında %4,8’e gerilerken kişi başına düşen nakdi kredi ise bir önceki yıla göre %30 artarak 90 bin 322 TL’ye yükseldi. Türkiye genelinde ise kredi kullanımı 2020 yılında bir önceki yıla göre %33 artarken takipteki alacaklar aynı seviyede gerçekleşti.

Krediler (Bin TL) – İstanbul

Dönem Toplam Nakdi Krediler Nakdi Krediler Takipteki Alacaklar Takipteki Alacaklar/

Nakdi Krediler (%)

Aralık 2020 1.468.721.859 1.401.732.023 66.989.836            4,8
Aralık 2019 1.104.902.913 1.044.263.675 60.639.238            5,8

 

İstanbul’da tasarruf mevduatı miktarı 2020’de bir önceki yıla göre %28, altın mevduatı ise %106 arttı.

2019 yıl sonu itibariyle 615 milyar TL olan tasarruf mevduatı, 2020 yılının aynı döneminde %28 artarak 787 milyar TL’yi geçti, toplam mevduat içerisindeki döviz cinsinden mevduatın payı %59 oldu. Toplam nakdi kredilerin tasarruf mevduatına oranı %187’ye yükseldi. Kişi başına düşen tasarruf mevduat miktarı 2020’de %24 artarak 50 bin 713 TL oldu. Toplam altın mevduatında ise bir önceki yılın aynı döneminde 90 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2020 sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 186 ton altına yükseldi.

Altın Mevduatı (Bin TL) – İstanbul

Dönem Altın Mevduatı-

Gerçek Kişi

Altın Mevduatı-

Tüzel Kişi

Toplam Altın

Mevduatı

Aralık 2020 79.626.735 6.467.968 86.094.703
Aralık 2019 23.362.270 1.966.769 25.329.039

 

İhtiyaç kredileri bir önceki yıla göre %49 arttı.

İstanbul’da 2020 yıl sonu itibariyle bir önceki yıla göre bakıldığında ihtiyaç kredileri %49 arttı. Aynı dönemde taşıt kredileri %69, konut kredileri ise %38 arttı. Türkiye genelinde ise bir önceki yıla göre ihtiyaç kredileri %48, taşıt kredileri %67, konut kredileri ise %40 arttı.

Bireysel Bankacılık (Bin TL) – İstanbul

Dönem Taşıt Konut Kredili Diğer
Kredisi Kredisi Mevduat Tüketici
Hesabı Kredileri
Aralık 2020 4.189.870 80.450.767 4.858.940 80.416.190
Aralık 2019 2.483.331 58.317.397 4.057.168 53.897.379

Tekstil ve tekstil ürünleri sektörlerinde kredi kullanımı bir önceki yıla göre %38 arttı.

İstanbul’da sektörel krediler açısından bakıldığında inşaat sektörü 2020’de en yüksek miktarda kredi kullanılan sektör olurken, oransal olarak en yüksek artış %38 ile tekstil ve tekstil ürünleri ve %37,5 ile finansal kuruluşlarda gerçekleşti. Aynı dönemde takibe düşen denizcilik sektörü kredileri %79 artarken takibe düşen inşaat sektörü kredileri ise %35 arttı. Finansal kuruluşların takibe düşen kredileri ise bir önceki yıl sonuna göre %9,3, tekstil ve tekstil ürünleri sektöründe ise takibe düşen krediler %7,5 azaldı.

Metodoloji: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri sisteminde yayınlanan veriler doğrultusunda gram altın ortalama alış fiyatı Aralık 2019 sonu itibariyle 280 TL, Aralık 2020 sonu itibariyle 463 TL olarak ele alınmıştır.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Finansal Piyasalar, Şubat 2021