İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, AĞUSTOS 2021
MALİ İSTATİSTİKLER

İstanbul’da Temmuz ayında tahsil edilen vergi 37 milyar TL’ye ulaştı.

İstanbul’da 2020 yılının Temmuz ayında 36 milyar TL Merkezi Yönetim Bütçe geliri tahsil edildi. Bu dönemde Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerin %94,7’si vergi gelirlerinden tahsil edilirken İstanbul’dan tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 artarak 37 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 artarak 85 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Bin TL) – İstanbul

Merkezi Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri  Vergi Gelirleri
Temmuz 2021            39.341.254            39.140.022            37.059.209
Temmuz 2020 35.739.285 35.588.015 33.846.279

 

2021 yılının Temmuz ayında dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,7 arttı.

Temmuz 2021’de İstanbul’da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,9, kurumlar vergisi tahsilatı ise %93,8 arttı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilatı 9,5 milyar TL, kurumlar vergisi tahsilatı 597 milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artarken kurumlar vergisi tahsilatı %92,3 arttı. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul’da %53,7 artarken Türkiye genelinde %39,6 arttı.

Temmuz ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının %44,5’i İstanbul’da gerçekleşti.

Temmuz 2021’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının %44,5’i İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’da ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,7, Türkiye genelinde ise %15,4 azaldı. 2020 Temmuz ayında İstanbul’da ÖTV gelirlerinin %33’ü petrol ve doğalgaz ürünlerinden gerçekleşirken 2021 yılının Temmuz ayında petrol ve doğalgaz ürünlerinin toplam ÖTV gelirleri içindeki payı %15,5’e geriledi. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirlerini payı ise %25,6’dan %27,5’e yükseldi.

Özel Tüketim Vergileri (Bin TL) – İstanbul

  Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Motorlu Taşıtlar Alkollü İçkiler Tütün Mamulleri Kolalı Gazozlar Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
Temmuz 2021 1.283.081 2.278.391 1.620.476 1.781.010 169.126 1.152.344
Temmuz 2020 3.182.499 2.485.092 1.057.127 1.557.672 127.802 1.298.126

 

 

 

Temmuz ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 arttı.

2021 yılının Temmuz ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gelirinin %81,5’i İstanbul’dan gerçekleşirken tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,9 artarak 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde şans oyunlarından alınan vergi gelirleri 143 milyon TL’ye özel iletişim vergi gelirleri ise 442 milyon TL’ye yükseldi.

Nisan 2020 itibariyle dijital ortamda sunulan reklam hizmetlerinden ve dijital ortamda sunulup, satışı yapılan hizmetlerden tahsil edilmeye başlayan dijital hizmet vergi geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 145 milyona ulaştı.

İstanbul’da gelir vergisi faal mükellef sayısı Temmuz ayında 580 bine ulaştı.

2021 yılı Temmuz sonu itibariyle gelir vergisi faal mükelleflerin %26,6’sının bulunduğu İstanbul’da, mükellef sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 artarak 580 bine ulaştı. Aynı dönemde kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 365 bine, Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellef sayısı ise 926 bine ulaştı.

Metodoloji: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Mali İstatistikler, Ağustos 2021