İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, EYLÜL 2021
MALİ İSTATİSTİKLER

İstanbul’da Ağustos ayında tahsil edilen vergi 61 milyar TL’ye ulaştı.

İstanbul’da 2020 yılının Ağustos ayında 51 milyar TL Merkezi Yönetim Bütçe geliri tahsil edildi. Bu dönemde Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerin %94,4’ü vergi gelirlerinden tahsil edilirken İstanbul’dan tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,3 artarak 61 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,2 artarak 131 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Bin TL) – İstanbul

Merkezi Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri  Vergi Gelirleri
Ağustos 2021            64.028.880            63.845.990            61.339.707
Ağustos 2020 51.471.360 51.324.632 48.571.972

 

2021 yılının Ağustos ayında dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,6 arttı.

Ağustos 2021’de İstanbul’da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,4, kurumlar vergisi tahsilatı ise %47,7 arttı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilatı 9,4 milyar TL, kurumlar vergisi tahsilatı 25,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 artarken kurumlar vergisi tahsilatı %64,2 arttı. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul’da %23,6 artarken Türkiye genelinde %26,7 arttı.

Ağustos ayında Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirlerini payı %30,9’a yükseldi.

Ağustos 2021’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının %44,6’sı İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’da ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,6, Türkiye genelinde ise %20,9 azaldı. 2020 Ağustos ayında İstanbul’da ÖTV gelirlerinin %38,7’si petrol ve doğalgaz ürünlerinden gerçekleşirken 2021 yılının Ağustos ayında petrol ve doğalgaz ürünlerinin toplam ÖTV gelirleri içindeki payı %16,8’e geriledi. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirlerini payı ise %16,6’dan %30,9’a yükseldi.

Özel Tüketim Vergileri (Bin TL) – İstanbul

  Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Motorlu Taşıtlar Alkollü İçkiler Tütün Mamulleri Kolalı Gazozlar Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
Ağustos 2021 1.371.158 2.527.552 1.324.573 1.694.540 189.367 1.068.309
Ağustos 2020 4.145.007 1.781.391 1.052.567 1.975.470 196.970 1.548.779

Ağustos ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 azaldı.

2021 yılının Ağustos ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gelirinin %85,3’ü İstanbul’dan gerçekleşirken tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 azalarak 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde şans oyunlarından alınan vergi gelirleri 151 milyon TL’ye özel iletişim vergi gelirleri ise 500 milyon TL’ye yükseldi.

Nisan 2020 itibariyle dijital ortamda sunulan reklam hizmetlerinden ve dijital ortamda sunulup, satışı yapılan hizmetlerden tahsil edilmeye başlayan dijital hizmet vergi geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 320 milyona ulaştı.

İstanbul’da gelir vergisi faal mükellef sayısı Ağustos ayında 584 bine ulaştı.

2021 yılı Ağustos sonu itibariyle gelir vergisi faal mükelleflerin %26,6’sının bulunduğu İstanbul’da, mükellef sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,7 artarak 584 bine ulaştı. Aynı dönemde kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 367 bine, Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellef sayısı ise 932 bine ulaştı.

Metodoloji: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Mali İstatistikler, Eylül 2021