İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, OCAK 2021
REEL PİYASALAR

Kasım ayında İstanbul’da 12,7 milyar dolar, İstanbul dışındaki diğer illerin toplamında ise 8,5 milyar dolar ithalat gerçekleşti.

 

2020 yılının Kasım ayında İstanbul’da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 artarak 7,9 milyar dolar olurken İstanbul dışında kalan diğer illerin toplamında %3 azalarak 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde İstanbul’da ithalat %28,3 artarak 12,7 milyar dolara ulaşırken İstanbul dışında gerçekleşen toplam ithalat %1,3 artışla 8,5 milyar dolara ulaştı.

Dış Ticaret Rakamları ($)

Dönem İstanbul İstanbul Hariç Diğer İller Toplamı
İhracat İthalat İhracat İthalat
Kasım 2020 7.899.136.150 12.650.354.840 8.194.792.199 8.476.967.316
Ekim 2020 8.817.836.163 12.193.794.330 8.490.886.152 7.508.932.865
Kasım 2019 7.797.585.645 9.863.615.172 8.445.064.746 8.364.769.933
Ekim 2019 7.937.455.151 9.935.367.130 8.473.326.529 8.241.096.317

 

Kasım ayında ihracatın %43,1’i Avrupa ülkelerine, %15,7’si Arap ülkelerine gerçekleşti.

İstanbul’da 2020 yılının Kasım ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6 azalarak 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken ithalat %39,1 artarak 4,95 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemlerde Arap ülkelerine yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 azalarak 1,24 milyar dolar olarak gerçekleşirken ithalat %62,5 artarak 1,18 milyar dolar oldu.

Kasım ayında Almanya’dan yapılan ihracat bir önceki yılın Kasım ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken ithalat %49,6 arttı.

İstanbul’da Kasım ayında hem en yüksek ihracat hem de en yüksek ithalat Almanya’dan gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemi ile aynı seviyede gerçekleşerek 749 milyon dolar olurken ithalat %49,6 artarak 1,66 milyar dolara ulaştı. Almanya’dan sonra ihracatın en yüksek değerde gerçekleştiği ikinci ülke 683 milyon dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü ülke ise 406 milyon dolar ile Fransa oldu. İthalatta ise Almanya’yı ikinci sırada 1,53 milyar dolar ile İsviçre, 1,49 milyar dolar ile Çin takip etti.

Ülkelere göre İhracat Rakamları – Kasım 2020 ($)

  İstanbul İstanbul Hariç Diğer

İller Toplamı

 Almanya 748.930.553 766.558.604
 Birleşik Krallık 683.038.206 410.615.610
 Fransa 406.483.830 308.017.455
 İtalya 378.344.432 421.235.074
 Irak 344.113.122 609.117.937

Ülkelere göre İthalat Rakamları – Kasım 2020 ($)

  İstanbul İstanbul Hariç Diğer

İller Toplamı

 Almanya 1.658.269.184 693.569.776
 İsviçre 1.526.413.804 43.870.849
 Çin 1.491.591.669 746.005.421
 Rusya Federasyonu 560.305.953 1.161.251.004
 Irak 555.581.216 7.587.146

Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre motorlu kara taşıtı imalatında gerçekleşen ihracat %2,9 arttı, kürk hariç giyim eşyası imalatından gerçekleşen ihracat ise %9,1 daraldı.

Kasım ayında İstanbul’da ihracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği sektör %15,2 pay ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,9 artışın gerçekleştiği motorlu kara taşıtı imalatında oldu. Bu sektörü %9,1 daralma ile kürk hariç giyim eşyası imalatı takip ederken %28,9’luk artış ile üçüncü sırada ise ana demir ve çelik imalatı yer aldı.

Sektörel İhracat Rakamları ($) – İstanbul

  Motorlu kara taşıtlarının imalatı Kürk hariç, giyim eşyası imalatı Ana demir ve çelik imalatı
Kasım 2020            1.202.267.869               705.021.689               552.191.005
Kasım 2019            1.168.870.292               775.802.909               428.358.630

 

Kasım ayında değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında gerçekleşen ithalatta %56, motorlu kara taşıtlarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %155,8 artış gerçekleşti.

Kasım ayında İstanbul’da ithalatın %22,6’sı değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında, %11,5’i motorlu kara taşıtlarının imalatında ve %3,8’i ise rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatından gerçekleşen ithalatta %56, motorlu kara taşıtları imalatında %155,8 artış gerçekleşirken rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında %23,3 azalış gerçekleşti.

Sektörel İthalat Rakamları ($) – İstanbul

Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı Motorlu kara taşıtlarının imalatı Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Kasım 2020 2.863.009.670 1.455.951.899 485.716.511
Kasım 2019 1.835.426.550 569.084.037 633.653.124

 

Kasım ayında kurulan şirketlerin %40,2’si, kapanan veya tasfiye edilen şirketlerin ise %47,5’i İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2020 yılının Kasım ayında İstanbul’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 artarken İstanbul dışında kalan diğer illerin toplamında kurulan şirket sayısı %19,6 arttı. Kurulan şirketlerin %44,5’i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı alanında oldu.

Kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı ise Kasım ayında İstanbul’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 azalırken İstanbul dışında kalan diğer illerin toplamında kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı %11,7 azaldı.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Ocak 2021