İstanbul Gıda Strateji Belgesi Taslak Metni Yayımlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan İstanbul Gıda Strateji Belgesi İstanbul (İGSB) taslağı İstanbulluların görüş ve yorumlarına açıldı. İBB, İstanbul’un tarım ve gıda stratejisini İstanbul halkıyla birlikte geliştirmeyi hedefliyor.

İstanbul Gıda Strateji Belgesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın eşgüdümünde, uzman akademisyenler Prof. Dr. Hilal Elver, Prof. Dr. Mustafa Koç ve Dr. Bülent Şık tarafından hazırlandı. İstanbul Gıda Strateji Belgesi taslağı, 16 milyon İstanbullunun görüş ve önerilerinin alınması amacıyla İstanbul Planlama Ajansı (İPA) web sitesinde yoruma açıldı.

Belge, küresel tarım ve gıda sistemine dair kapsamlı değerlendirmeler, güncel tartışma ve trendleri aktardıktan sonra İstanbul’un iaşe tarihi eşliğinde aşağıda belirtilen sekiz temel odak alanına yoğunlaşıyor.

  • İstanbul’un kırsal bölgelerini ve üreticilerini korumak,
  • Açlıkla mücadele, gıdaya erişim, sosyal güvence ve adalet
  • Sağlıklı gıda ve beslenme politikaları
  • Gıda güvenliğini sağlamak
  • Su güvenliğini sağlamak
  • İklim krizi ve doğa dostu-istikrarlı tarım
  • Gıda atık, israf ve kayıplarının önlenmesi
  • İstanbul’u afetlere dirençli kılmak ve krizleri yönetmek.

Belgede ayrıca, dünya kentleri arasında yer alan İstanbul’un tarım ve gıda üretimi açısından da stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Strateji 5 Temel İlkeden Oluşuyor

İstanbul Gıda Strateji Belgesi “adil, güvenli, dirençli, onarıcı, döngüsel ve doğa dostu” olmak üzere beş temel ilke üzerinde şekilleniyor. Belgede ayrıca beş temel ilke çerçevesinden yola çıkılarak temel hedeflere ulaşılması için kısa, orta ve uzun vadede uygulanması önerilen somut projeler de yer alıyor.

İstanbul Strateji Belgesi’ne aşağıdaki alandan yorum yazarak katkı sunabilirsiniz. Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti için Gıda Strateji Belgesi hazırlayan ve bu belgede yazılı taahhütlerle kendisini bağlayan, bunu kamuoyu denetimine açan Türkiye’deki ilk belediye olacaktır.

İstanbul Gıda Strateji Belgesi’ni görüntülemek için tıklayınız

İstanbul Gıda Strateji Belgesi hakkında görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın