Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Üzerine Politika Notu Yayımlandı

Kadın Yoksulluğuyla Mücadele: Yerel Yönetimlerin Meslek Edindirme Kursları ve Kadınların “Altın Bileziği” Olarak Mesleki Eğitim politika notu yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Dünya Bankası1 özellikle 20 ile 34 yaş aralığındaki kadınların erkeklerden daha yoksul olduğunu söylüyor. İpek İlkkaracan’a2 göre, Türkiye’de bu dönemde kadınların emek piyasası ile ilişkisi genellikle evlilik ve/veya çocuk sahibi olma sebebiyle kesintiye uğrarken, erkeklerin ise başta “aile kurmak” yoluyla geçim sorumluluğu ve “eve ekmek getiren” pozisyonları sağlamlaşıyor. Sonuç olarak, işgücüne katılma, istihdama entegrasyon, işgücü piyasalarında sahip olunan fırsatlar bakımından kadınlar ve erkeklerin yapabilirlikleri arasındaki makas açılıyor. Kadınların aynı yaş grubundaki erkeklere kıyasla göreli olarak en yoksul olduğu bu dönem hem işgücü hem toplumsal yeniden üretim bakımından “en üretken” yaşam evresi olarak tanımlanıyor, bu dönemde keskin bir şekilde açılan makas kadınlar ve erkeklerin “yaşam şanslarını”3 büyük oranda belirliyor.

İstanbul’da kadınların işgücü piyasasıyla ilişkisi de Türkiye’deki tablo ile paralellik gösteriyor. Kadınların istihdam oranı kadınlarda %28 iken, erkeklerde bu oranın %62 olduğu görülüyor. Ayrıca, bir yıl içerisinde, yani pandemi ve ekonomik krizin üst üste bindiği 2020-2021 evresinde işe girenlerin %69’unu erkekler, %31’ini ise kadınlar oluşturuyor. Kadınların %34’ü işgücüne katılırken, erkeklerin %72’si işgücü piyasasında. Diğer yandan, kadınların pandemide çekilen banka kredileri ve pandeminin son evresine eşlik eden ekonomik krizle birlikte güvencesiz işgücüne çekildiği biliniyor.

Raporda “Türkiye’de kadın emeği: Ev kadınlığı ve kadınların işgücü piyasasıyla ilişkisi”, “İstanbul’da kadın istihdamı”, “Bir imkan olarak yerel yönetimlerin meslek edindirme kursları” ve “Sosyal yatırım paradigması perspektifinden mesleki eğitim kursları”, “İBB Enstitü İstanbul İSMEK Örneği” ve politika önerileri yer alıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.